بوستان قنات قصبه
بوستان ملت
بوستان دانشگاه
بوستان باغ ملي

منوی اصلی

پیوندها

president

GalleryImages 354

ostan

farman

ورود کاربران

آموزش های همگانی

    » » آموزش تصویری کودکان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eshiraz.ir

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

خاموش كننده هاي دستي :

 

خاموش كننده هاي دستي به وسيله اي گفته مي شود كه براي مبارزه با آتش سوزي طراحي و ساخته شده و با حداكثر ظرفيت 14 كيلوگرم يا 14 ليتر مواد خاموش كننده كه يك نفر به راحتي قادر به حمل واستفاده از آن مي‏باشد .

انواع بزرگتر اين وسايل بر روي چرخ ـ ارابه يا خودرو قرار داده مي شود و يا به طور ثابت دراماكن نصب مي باشند بايد نصب شوند .

2ـ كابرد :

از خاموش كننده هاي دستي با توجه به مواد اطفايي داخلي آن مي توان در لحظات اوليه و شروع آتش‏سوزي و براي حريق هاي كوچك و موضعي استفاده نمود .

3ـ انواع خاموش كننده ها را از نظر مواد اطفائي داخل آن مي توان به پنج گروه تقسيم كرد :

الف) خاموش كننده آبي

ب) خاموش كننده پودري

پ) خاموش كننده كفي

ت) خاموش كننده دي اكسيد كربن

ث) خاموش كننده گازهاي هالوژنه

4ـ تأمين فشار :

براي خارج شدن ماده خاموش كن از خاموش كننده و پرتاب آن به طرف آتش نياز به فشار مي باشد كه اين فشار از راههاي مختلف به شرح زير تأمين مي گردد .

الف) فشار از طريق گاز حاصل از واكنش دو ماده شيميايي

ب) فشار يك گاز بي اثر (معمولاً ازت يا CO2 )موجود در محفظه (فشنگي)

پ)فشار از طريق كمپرس كردن (فشردن) هوا به داخل بدنه و تحت فشار قرار دادن آن

ث) فشار دروني ماده خاموش كن

ماده اطفايي آب كف پودر هالوژن CO2

بر اثر واكنش شيميايي + + - - -

بر اثر گاز فشنگي + + + - -

بر اثر فشار ذخيره - - - + +

بر اثرهواي فشرده ياازت + + + - -

5 ـ طرز عمل دستگاه‏ هاي خاموش كننده :

معمولاً خاموش كننده ها به دو طريق مواد را به خارج هدايت مي كند .

الف ) واژگوني :

در اين طريق براي خارج كردن ماده اطفايي از خاموش كننده بايد دستگاه را به صورت واژگون(سر و ته) گرفت در غير اين صورت ماده اطفايي خارج نمي شود و فقط عامل فشار (گاز) آن تخليه مي گردد . اين عمل كرد بيشتر در انواع قديمي به چشم مي خورد .

ب)مستقيم :

دراين نوع احتياجي به واژگون كردن خاموش كننده نمي باشدو از دستگاه به صورت عادي استفاده مي‏شود .

توجه : اگر خاموش كننده اي عمل كرد آن مستقيم باشد واژگون نمائيم عامل فشار (گاز) آن از سر لوله خارج شده و ماده خاموش كن در داخل بدنه باقي خواهد ماند و بالعكس اگر واژگوني را مستقيم نگه داريم همين عمل صورت خواهد گرفت .

 

 

6ـ زمان تخليه خاموش كننده ها :

درجدول زير حداقل زمان تخليه خاموش كننده ها در استاندارد انگليس نشان داده شده است .

 

ظرفيت

خاموش كننده آبي

خاموش كننده كفي

خاموش كننده پودري

تا 2 كيلوگرم و خود 2

10 ثانيه

10 ثانيه

6 ثانيه

6 › ظرفيت › 2

30 ثانيه

20 ثانيه

9 ثانيه

10› ظرفيت › 6

45 ثانيه

30 ثانيه

12 ثانيه

ظرفيت › 10

45 ثانيه

30 ثانيه

15 ثانيه

 

قدرت پرتاب :

براي اينكه بتوان بدون نزديك شدن به آتش ، مواد اطفائي را بر روي آتش پاشيد معمولاً در استانداردهاحداقل متراژي جهت پرتاب خاموش كننده هادرنظرگرفته ميشود كه اين فاصله درخاموش كننده ها متفاوت و از 2 متر تا حدود 7 متر متغيير مي باشد مثلاً براي خاموش كننده آبي بصورت جت 7 متر و بصورت اسپري 4 متر آب پرتاب دارد براي خاموش كننده هاي كفي بصورت جت 5 متر پرتاب دارد .

8 ـ درصد تخليه :

طراحي و ساخت خاموش كننده ها بايد طوري باشد كه هرگاه كاملاً شارژ باشند و در شرايط عادي عمل نمايند نسبت درصد تخليه مواد آن نبايد كمتر از مقادير زير باشد .

95% آبي و كفي 85% پودري 85% هالون 75% CO2

9 ـ وزن :

حداكثر وزن يك خاموش كننده شارژ شده و آماده به كار نبايد از 23 كيلوگرم بيشتر باشد اين مقدار وزني است كه يك انسان عادي مي تواند بدون مشكل حمل و جابجا نمايد .

 

 

 

10 ـ لوله و نازكها :

خاموش كننده هايي كه ظرفيت اسمي آن بيش از 3 ليتر باشد بايد به شيلنگ و نازل مجهز باشند . طول لوله نبايد از 80% طول بدنه خاموش كننده كمتر باشد شيلنگ هاي خاموش كننده نبايد تا قبل از مصرف خاموش كننده تحت فشار قرار داشته باشد .

11 ـ رنگ استاندارد خاموش كننده ها :

نوع خاموش كننده آبي كفي پودري هالون CO2

رنگ بدنه قرمز كرم روشن آبي سبز سياه

12 ـ مكانيزم عمل :

خاموش كننده ها بايد طوري طراحي شده باشند كه نياز به واژگون نمودن آنها در موقع عمليات نباشد و بايد مجهز به سيستم كنترل جريان مواد اطفايي باشند .

13ـ آزمايشات و بازديدهاي مقرري :

صاحبان خاموش كننده ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا خاموش كننده هاي آنها در زمان مقرر مورد بازديد و آزمايش توسط افراد متخصص قرار گيرد .

الف) آزمايش هاي ماهانه :

اين آزمايش با توجه به شرايط آب و هواي هر منطقه هر يك الي سه ماه يك بار انجام مي شود .

ب) آزمايش هاي سالانه :

براي اطمينان از عمل مواد اطفائي خاموش كننده روي حريق ، بعضي از آنها مورد آزمايش قرار مي گيرند و درحريقهاي تمريني و آزمايشي مواد خاموش كننده آن مصرف و مجدداً شارژ مي شود .

پ) آزمايش فشار:

با توجه به استاندارد يا تعيين كارخانه سازنده هرچند سال يكبار بدنه خاموش كننده در مقابل فشار از نظر مقاومت آن مورد آزمايش قرار مي گيرد . دراين آزمايش بدنه هاي فاقد مقاومت كافي از رده خارج مي شوند و آنهايي كه داراي مقاومت كافي باشند براي چند سال بعد مورد استفاده قرار ميگيرد . انجام اين آزمايش ضرورت دارد زيرا در اثر مرور زمان با زنگ زدگي يا صدماتي ديگر احتمال ضعيف شده بدنه و انفجار آن دراثر تحت فشار قرار گرفتن در زمان عمل وجود دارد . باتوجه به اينكه آزمايش بدنه احتياج به وسايل خاصي دارد بايد توسط كارخانه سازنده يا فروشنده انجام شود .

14 ـ شارژ مجدد خاموش كننده ها :

خاموش كننده ها (غير از يكبار مصرفها) بايد پس از مصرف سريعاً شارژ شوند بعضي ازخاموش كننده ها لازم است براي شارژ به كارخانه عودت داده شود و يا توسط متخصصين شارژ شوند و يا ممكن است توسط خود استفاده كننده شارژ شود درهنگام شارژ ، عامل فشار خاموش كننده بايد كاملاً خالي شود .

15 ـ اطلاعات روي خاموش كننده ها :

1ـ كلمه خاموش كننده آتش

2ـ نام ماده اطفايي

3ـ نام عامل فشار

4ـ ظرفيت اسمي ماده اطفايي به كيلوگرم يا ليتر

5ـ نوع كلاس آتش سوزي

6 ـ روش استفاده وبرد خاموش كننده

7ـ نوع استاندارد

8 ـ در چه درجه حرارتي خاموش كننده به خوبي عمل مي نمايد .

9ـ تاريخ ساخت

10ـ فشار آزمايش و فشار كاركرد

11ـ آيا مي توان خاموش كننده را پس از استفاده شارژ نمود يا خير

 

 

 

نحوه توزيع خاموش كننده هاي دستي :

خاموش كننده هاي دستي زماني موثر مي باشند كه به اندازه كافي در دسترس قرار داشته باشند و ظرفيت اطفايي آن مشخص و معين باشد ، در اكثر مواقع بايد نيرو با پيمودن مسافتي خاموش كننده را از جاي خود برداشته وسپس با پيمودن مسافت ديگري به سمت حريق پيش رود كه اين رفت و برگشت زماني را در برخواهد داشت بنابراين مسافت براي دستيابي به خاموش كننده ها يكي از فاكتورهاي مهم باشد .

مسافت پيمايش صرفاً يك مسيرساده نمي باشد بلكه دراين مسير بايد بخشها ، راهروها ، درها ، راهها و وسايل ديگري را كه در بين مسير قرار دارند مدنظر قرار داد . حداكثر مسافت پيمايش نبايد از 22 متر تجاوز نمايد .

نحوه نصب و چيدن خاموش كننده ها :

1ـ توزيع خاموش كننده ها يكنواخت باشد .

2ـ مسير دسترسي به آن از موانع و وسايل خالي باشد .

3 ـ نزديك راه ‏هاي عبور و مرور باشد .

4 ـ نزديك دربهاي ورودي يا خروجي باشد .

5ـ دسترسي به آنها آسان باشد .

6ـ در جايي نصب شود كه از آسيبهاي فيزيكي در امان باشد .

7ـ در مقابل ديد باشد .

8ـ خاموش كننده هايي كه در داخل كابينت قرار دارند نبايد درب كابينت قفل باشد .

در مكان هايي كه امكان دارد به خاموش كننده آسيب برسد بايد راه حلهاي مناسب ديگري را در نظر گرفت .

از علايم براي نشان دادن محل خاموش كننده ها استفاده شود .

9ـ خاموش كننده هايي كه ورز شارژ شده آن 14/18 كيلوگرم باشد بايد طوري نصب شوند كه بالاي خاموش كننده از سطح زمين بيش از 7/10 سانتي متر فاصله نداشته باشد .

10ـ خاموش كننده هايي كه وزن شارژ شده آن از 14/18 كيلوگرم بيشتر باشد بايد طوري نصب شوند كه كف خاموش كننده از سطح زمين 7/10 سانتي متر فاصله داشته باشد.

11ـ دستور العمل خاموش كننده ها بايد در جلوي خاموش كننده نصب شود .

12 ـ در مكان هايي كه خاموش كننده در كابينت و در معرض افزايش دما قرار دارد بايد كابينتها محفظه‏اي براي تهويه هوا داشته باشند .

نكات مثبت خاموش كننده :

1ـ هميشه آماده كار و خوب عمل مي كند .

2ـ درصورت كنترل مرتب و نگهداري خوب قابل اطمينان است .

3ـ هنگام عمل تقريباً سريع و مثبت عمل مي كند .

4‌ـ فاصله پرتاب مطلوبي بين 30 ـ 40 فوت دارد .

نكات منفي خاموش كننده :

1ـ غيرقابل كنترل بودن

2- در زمستانهاي سرد و درجات زيرصفر يخ زدن و خاصيت آن از دست رفتن يا كندشدن واكنش گردد .

1ـ كربنها :

الف)سديم : كه ماده اصلي آن كربنات سديم است .

ب) پتاسيم : كه ماده اصلي آن كربنات پتاسيم است .

2) سولفاتها :

الف) سديم : كه ماده اصلي آن سولفات سديم مي باشد .

ب) پتاسيم : كه ماده اصلي آن سولفات پتاسيم مي باشد .

3 ـ فسفاتها :

الف) من آمونيوم : كه ماده اصلي آن فسفات من آمونيوم مي باشد .

ب) دي آمونيوم : كه ماده اصلي آن فسفات دي آمونيوم است .

نوع ديگر پودرهاي شيميايي پودر مانكس مي باشد كه تركيبي است از اوره و بي كربنا يا كربنات دو پتاس و مواد ديگر ديگر كه حدوداً از 14 عامل تشكيل شده و 6 برابر پودرهاي ديگر قدرت اطفايي دارد .

پودرهاي خشك :

معمولاً براي خاموش كردن حريق فلزات قابل اشتعال مانند : سديم، منيزيم و به كار مي رود و بر دو نوع S و Cمي باشد .

  1. نوع S = اين پودراز مخلوط كلرورسديم ـ كلرورپتاسيم و كلرورباريم تشكيل شده وپس از ريختن آن برروي آتش يك پوسته ضخيم روي فلزات كشيده و آتش را خاموش مي كند اگر پس از سرد شدن اين پوسته را برداريم مانند آهن محكم مي باشد .
  2. نوع C = اين پودر مخلوط گرافيت ـ كلرور سديم ـ گل خشك وخون خشك حيوانات بوده و پودرهاي ديگري بنام الومايت و DX نيز جزو اين طبقه هستند .

نكاتي چند درمورد پودرها :

1- اصطلاح پودر شيميايي وپودرخشك را نبايد با هم اشتباه كرد زيرا دومي براي اطفا حريق فلزات مانند سديم و منزيم استفاده مي شود .

2ـ پودرها را به طور كلي غير سمي مي دانند ولي بهتراست در محلهائيكه مقدار زيادي ازاين پودر پاشيده شده از دستگاه تنفسي استفاده گردد .

3ـ پودرهاي شيميايي در حرارتهاي پايين معمولاً پايدار و در حرارتهاي مافوق 60 درجه سانتيگراد امكان دارد بعضي از مواد اضافه شده به آن ذوب و باعث چسبندگي پودر شود .

4ـ هر چه ذرات پودر ريزتر باشد در اطفاي حريق موثرتر است .

5ـ پودري كه رطوبت جذب نكند قابل اطمينان تر است . 

 

 

 

تصاویر

images11.jpg

عوارض خودرو

cartax

تبلیغات

شهرداری گناباد

آمار بازدیدکنندگان سایت

858561
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
314
334
1013
10279
19247
858561

امروز: سه شنبه، 04 آذر 1399

اوقات شرعی