شهرداری گناباد

جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری ها و شهرداری های استان خراسان رضوی

جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری ها و شهرداری های استان خراسان رضوی عصر روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه در مشهد با حضور مهندس زارع حسینی شهردار گناباد مقدس برگزار شد.