شهرداری گناباد

گزارش تصویری سفر شهردار گناباد و اعضای شورای اسلامی شهر گناباد به بردسکن