شهرداری گناباد

روکش اسفالت معابر مجتمع مسکونی هیئت های مذهبی

روکش اسفالت معابر مجتمع مسکونی هیئت های مذهبی

روکش اسفالت معابر مجتمع مسکونی هیئت های مذهبی
 
مجتمع مسکونی هیئت های مذهبی واقع در معلم ۱۷  در راستای خدمت دهی بهتر به شهروندان و پیگیری های صورت گرفته از محل قیر بازآفرینی تامین و نسبت به آسفالت آن اقدام شد.
 
🔺روز گذشته اکیپ آسفالت شهرداری گناباد نسبت به روکش آسفالت معابر داخل مجتمع و قسمتی از معلم 17 اقدام نمود که در مجموع 1710 متر مربع آسفالت گرم انجام در این مساحت پهن گردید.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 4 خرداد 1401
  • تعداد بازدید: 39