شهرداری گناباد

آگهی تجدید مزایده روز بازار(جمعه بازار)

آگهی تجدید مزایده روز بازار(جمعه بازار)

✅ آگهی تجدید مزایده روز بازار(جمعه بازار)  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 6 تیر 1401
  • تعداد بازدید: 50