شهرداری گناباد

زیرسازی مناسب برای نهضت ملی مسکن

زیرسازی مناسب برای نهضت ملی مسکن

زیرسازی مناسب برای نهضت ملی مسکن 
 
شهرداری گناباد همیشه برای انجام پروژه های بزرگ خود از ظرفیت پیمانکاران مختلف استفاده می کرد ولی این روزها در حال تمرین برای انجام پروژه های بزرگتر است.
 
روز جمعه اگر از کنار سایت پیام نور یا میدان نماز رد شوید شاهد فعالیت ماشین های شهرداری هستید که در حال تمرین هستند ، این روزها شهرداری گناباد پیمانکار اداره کل راه و شهرسازی استان شده تا زیرسازی معابر طرح نهضت ملی مسکن را انجام دهد.
 
اجرای دقیق و مناسب سایت های مختلف مانند کارگران ، میدان نماز و پیام نور باعث شده تا امروز نیروهای شهرداری خودشان پیمانکار بزرگی شوند و استان را مجاب کنند تا قرارداد زمین ۲۲۰ هکتاری را هم به آنها بدهند.
 
این تمرین و نگاه از کارفرمایی به پیمانکاری باعث خواهد شد تا هم راه درآمدی برای شهرداری باز شود و هم دغدغه این را نداشته باشیم که فلان پیمانکار از بیرون آن را اجرا کرد زیرا در شهر پیمانکاری نداشتیم.
 
اگر از کناری پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر گناباد عبور می کنید چند دقیقه توقف و از کارهای در دست اقدام دیدن کنید، یک خداقوت شما شهروند نیروی برای تلاش بیشتر بچه های شهرداری خواهد بود  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 26 آبان 1402
  • تعداد بازدید: 192