شهرداری گناباد

معابر مجتمع نهضت ملی مسکن دانشجو آسفالت میشود

معابر مجتمع نهضت ملی مسکن دانشجو آسفالت میشود

معابر مجتمع نهضت ملی مسکن دانشجو آسفالت میشود 
 
🔸 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد مهندس حسین زاده شهردار گناباد در بازدید از سایت نهضت ملی مسکن در بلوار دانشجو از آسفالت معابر این مجتمع خبر داد.
 
🔸 شهردار گناباد گفت؛ پس از اجرای جدول کشی و آماده سازی معابر این مجتمع مسکونی در جهت رفاه حال شهروندان گرامی آسفالت معابر آن به مساحت ۳ هزار مترمربع انجام میشود.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 23 بهمن 1402
  • تعداد بازدید: 283