شهرداری گناباد

آبیاری پیوسته فضای سبز

آبیاری پیوسته فضای سبز

آبیاری پیوسته فضای سبز 

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گناباد، از آنجایی که طی روزهای اخیر شاهد افزایش دما و تاثیر آن بر فضای سبز شهر هستیم نیروهای خدوم واحد فضای سبز شهرداری دو شیفت مشغول به خدمات دهی هستند.

🔺نیروهای این مجموعه در دو شیفت کاری اقدام به آبیاری فضای سبز می نمایند تا شاهد طراوات و زیبایی کالبد شهری باشیم.


  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 21 خرداد 1403
  • تعداد بازدید: 54